2022

 • Herre 40 : Hørning -      J. Bechmann, T. Kjeldgaard, C. Mikkelsen, C. Theilmann
 • Herre 50 : B75 -            J. Sabalic, P. Bruhn, C. Egeholt, M. Lauridsen
 • Herre 60 : Triton 1 -      C. Jacobsen, J. Iversen, J.J. Knudsen, J. Valentin
 • Herre 70 : Sisu/MBK 2 - Finn. I. Jensen, B. O. Jakobsen
 • Herre 75 : Slagelse 1   - E. Nielsen, D. Holm
 • Old Girls : Ballerup 1  - K. Leoni, P. Finnemann, J. Larsen

2020 & 2021

Veteran DM 2020 & 2021 Aflyst pga Corona

2019

 • Herre 40 : Hørning - J. Bechmann, T. Kjeldgaard, U. Marcussen, C. Theilmann
 • Herre 50 : Virum - H. Vendelbo, J. Christensen, L. Hauth, B. Nielsen
 • Herre 60 : Virum - K. Flemin, J. Larsen, H. Koch, J. Arder
 • Herre 70 : Slagelse - E. Nielsen, F. Nielsen
 • Herre 75 : Triton - John Toudahl, Helge Schultz
 • Old Girls : Dragør - J. Jensen, P. Finnemann, J. Larsen
 • Damer 50: Gladsaxe - Maryann Allingham, Merete Juel Hall
 • Damer 60: Roskilde - E.M. Vedel, G. Vittrup

2018

 • Herre 40 : Dragør - Morten Holm Knudsen, Kim Høgsberg, Morten Adolphsen, Jan Ghisalberti
 • Herre 50 : B75 - John Sabalic, Peter Bruhn, Michael Lauridsen
 • Herre 60 : Virum - K. Flemin, Mao Liu, Fl. Vollertzen, J. Larsen, N. Ramberg, N. Poulsen
 • Herre 70 : Silkeborg BTK - Carsten V. Nielsen, John Møller Poulsen
 • Herre 75 : Sisu MBK - John Toudahl, Svend Erik Schrøder
 • Old Girls : OB Bordtennis - Trine Grauholm, Karin Kruse Rytter
 • Damer 50: Gladsaxe - Maryann Allingham, Merete Juel Hall
 • Damer 60: Frederiksværk - Hannne Hansen, Lisbet Helweg Strachan

2017

 • Herre 40 : Dragør - Morten Adolphsen, Morten Holm Knudsen, Kim Høgsberg, Martin Truedsson
 • Herre 50 : B75 - Peter Bruhn, John Sabalic, Michael Lauridsen
 • Herre 60 : Sisu/MBK 1 - Claus Pedersen, Finn Jensen, Jens-Erik Linde, Erik Hjorth
 • Herre 70 : Silkeborg BTK - Carsten V. Nielsen, John Møller Poulsen
 • Herre 75 : Sorø/Sisu/MBK - Geert Hansen, Svend Erik Schrøder
 • Old Girls : Dragør - Janne M. Jensen, Pia B. Finnemann
 • Damer 50: Randers / Gladsaxe - Maryann Allingham, Merete Juel Hall
 • Damer 60: Nyborg - Lene Friis, Anne Bouchert

2016

 • Herre 40 : Søhøjlandet - Claus Larsen, Jesper Nedergaard, Kåre Søndergård
 • Herre 50 : Slagelse BTK - John Sabalic, Peter Sonne, Morten Tangaa-Andersen, Jan Haagensen
 • Herre 60 : Sisu/MBK 1 - Claus Pedersen, Finn Jensen, Jens-Erik Linde, Tommy Samsing
 • Herre 70 : Slagelse - Erling Nielsen, Finn Nielsen
 • Herre 75 : Amager - Benno Werge, Pouel Gross
 • Old Girls : OB - Trine Grauholm, Karin Kruse Rytter
 • Damer 50: Randers / Virum - Maryann Allingham, Merete Juel Hall

2015

 • Herre 40 : Virum - Henrik Vendelbo, Jesper Christensen, Thomas Ismiris, Brian Nielsen, Lars Hauth
 • Herre 50 : Amager 1 - Johnny Johansson, Jan M. Sørensen, Per Rasmussen
 • Herre 60 : Virum - Niels Ramberg, Mao Liu, Peter Fredberg, Flemming Vollertzen
 • Herre 70 : Slagelse - Erling Nielsen, Poul-Erik Andersen
 • Old Girls : OB - Charlotte Polk, Karin Kruse Rytter

2014

 • Herre 40 : Virum Sorgenfri - Thomas Ismiris, Henrik Vendelbo, Jesper Christensen, Brian Nielsen, Lars Hauth
 • Herre 50 : Amager BTK 1: Johnny Johansson, Jan M. Sørensen, Per Rasmussen
 • Herre 60 : Virum Sorgenfri - Mao Liu, Niels Ramberg, Flemming Vollertzen, Peter Fredberg
 • Herre 70 : Næsby/Munkebo - Christian Foldager, Flemming Larsen
 • OG 40     : Dragør BTK - Pia K. Finnemann, Joan Larsen, Janne M. Jensen
 • OG 50     : Virum/KBTK  - Merete Juel Hall - Karin Lind

2013

 • Herre 40 : Virum Sorgenfri - Thomas Ismiris, Henrik Vendelbo, Jesper Christensen, Brian Nielsen, Jannik Larsen
 • Herre 50 : Brønshøj B  - Claus Biehl, Flemming Weinrich, Helge Kocman, Svend Erik Blixt
 • Herre 60 : Virum Sorgenfri - Mao Liu, Niels Ramberg, Flemming Vollertzen, Peter Fredberg 
 • Herre 70 : Langeskov/Munkebo - Christian Foldager, Flemming Larsen
 • Damer    : Ballerup 1 - Pia K. Finnemann, Joan Larsen, Janne M. Jensen

2012

 • Herre 40 : Søhøjlandet,  Claus Larsen, Jesper Hansen, Allan Svendsen
 • Herre 50 : Brønshøj B  - Claus Biehl, Flemming Weinrich, Helge Kocman
 • Herre 60 : Virum Sorgenfri - Mao Liu, Niels Ramberg, Flemming Vollertzen 
 • Herre 70 : ÅBV 86 - Svend Erik Schrøder, Finn Pedersen
 • Damer    : Randers Freja - Karin Kruse Rytter, Maryann Allingham

2011

 • Herre 40 : Brønshøj B,  Teis Jonassen, Søren Eriksen, Jan B. Hansen, Finn Jakobsen
 • Herre 50 : Brønshøj B  - Claus Biehl, Flemming Weinrich, Helge Kocman
 • Herre 60 : Sisu/MBK  - Claus Pedersen, Tommy Samsing, Jens-Erik Linde 
 • Herre 70 : Amager BTK  - Benno Werge, Pouel Gross, Svend Rønnow
 • Damer    : Randers Freja - Karin Kruse Rytter, Maryann Allingham

2010

 • Herre 40 : Virum              - Henrik Vendelbo, Jesper Christensen, Thomas Ismiris, Brian Nielsen
 • Herre 50 : Virum              - Niels Ramberg, Karsten Flemin, Flemming Vollertzen
 • Herre 60 : Triton BTK       - Flemming Nielsen, Christian Foldager, Jørgen Schultz 
 • Herre 70 : Hels./Munkebo - Per Mølholm, Sven Pedersen
 • Damer    : Ballerup BTK     - Anna Karina Hauth, Pia Nissen

2009

 

 • Herre 40 : Helsingør         - Dennis Rasmussen, Jes Arder, Søren Heilmann, Lars Hansen
 • Herre 50 : Virum              - Niels Ramberg, Karsten Flemin, Flemming Vollertzen
 • Herre 60 : Søhøjlandet     - Carsten Nielsen, John M. Poulsen, Gerner Groot 
 • Herre 70 : Viby BTK         - John Christensen, Bent Holdgaard
 • Damer    : Sisu/MBK         - Bela Katchiouriner, Pia Leth

2008

 • Herre 40 : Brønshøj              - Søren Eriksen, Flemming Weinrich, Teis Jonasen, Jan B. Hansen
 • Herre 50 : Virum                  - Niels Ramberg, Karsten Flemin, Mao Liu
 • Herre 60 : Amager                - Mogens Svensson, Benno Werge, Pouel Groos, Johnny Rasmussen
 • Herre 70 : Helsingør             - Ole Krusager, Per Mølholm
 • Damer    : Randers/Helsingør - Maryann Allingham, Karin Lind

2007

 • Herre 35: Brønshøj                    - Teis Jonasen, Flemming Weinrich, Jan B. Hansen, Søren Eriksen
 • Herre 45: Virum Sorgenfri           - Niels Ramberg, Mao Liu, Flemming Vollertzen
 • Herre 55: Amager                      - Mogens Svensson, Benno Werge, Pouel Gross
 • Damer: Skovby IF                       - Karin Kruse, Inger Gadegaard

2006

 • Herre 35: Brønshøj                       - Flemming Weinrich, Finn Jakobsen, Søren Eriksen, Jan B. Hansen
 • Herre 45: Virum Sorgenfri              - Niels Ramberg, Flemming Vollertzen, Karsten Flemin, Mao Liu
 • Herre 55: Amager                         - Mogens Svensson, Benno Werge, Pouel Gross, Johnny Rasmussen
 • Damer: TPHU/BIF                         - Christel Frederiksen, Pia Nissen

2005

 • Herre 35: Slagelse BTK              - Karsten Hauman, Per Hansen, Jan Søndergaard
 • Herre 45: Brønshøj                   - Jørn Wiig, Helge Kocman, Svend Erik Blixt
 • Herre 55: Amager                     - Pouel Gross, Mogens Svensson, Benno Werge
 • Damer: Sisu/MBK                      - Bela Katciouriner, Birgitte Andreasen

2004

 • Herre 35: Brønshøj          - M. Daugård, J. Hansen, S. Eriksen, F. Jakobsen, F. Weinrich
 • Herre 45: Virum-Sorgenfri - Niels Ramberg, Flemming Vollertzen, Mao Liu, Peter Fredberg
 • Herre 55: Silkeborg BTK   - Carsten V. Nielsen, John M. Poulsen, Vilhelm Hundebøll
 • Damer: Sisu/MBK            - Bela Katcioriner, Birgitte Andreasen

2003

 • Herre 35: BTK 61             - Steen Olsen, Jan Søndergård, Lars Hansen, Henrik Sørensen
 • Herre 45: Virum Sorgenfri - Niels Ramberg, Flemming Vollertzen, Peter Fredberg, Mao Liu
 • Herre 55: Amager            - Benno Werge, Pouel Gross, Johnny Rasmussen, Svend Rønnow
 • Damer: TPHU/BIF            - Pia Nissen, Christel Frederiksen 

2002

 • Herre 35: Virum Sorgenfri - Lars Hackenberg, Lars hauth, Henrik Koch, Kim Kartholm
 • Herre 45: Virum Sorgenfri - Niels Ramberg, Fl. Vollertzen, Freddy Hansen, Peter Fredberg
 • Herre 55: Slagelse           - Erling Nielsen, Finn Nielsen, Poul Erik Andersen, Gert Hansen
 • Damer: Randers/Sisu/MBK- Maryann Allingham, Pia Leth

2001

 • Herre 35: Brønshøj        - Søren Eriksen, Jan B. Hansen, Flemming Weinrich
 • Herre 45: BTK 61           - Bent Ruberg, Claus Biehl, John S. Petersen, Knud Nordkamp
 • Herre 55: Silkeborg BTK - Carsten V. Nielsen, John M. Poulsen, Vilhelm Hundebøll
 • Damer: TPHU/BIF          - Pia Nissen, Christel Frederiksen

2000

 • Herre 35: Virum Sorgenfri - Kim Kartholm, Jannick Larsen, Lars Hackenberg, Freddy Hansen
 • Herre 45: Virum Sorgenfri - Niels Ramberg, Flemming Vollertzen, Peter Fredberg
 • Herre 55: Randers Freja   - Bjarne Sørensen, Keld Pedersen, Henning Jacobsen, Benno Werge
 • Damer: Ballerup              - Annie Ramberg, Britt Møller

1999

 • Herre 35: Brønshøj          - Fl. Weinrich, Jan B. Hansen, Niels Linding, Michael Daugård
 • Herre 45: Virum Sorgenfri - Niels Ramberg, Flemming Vollertzen, Peter Fredberg
 • Herre 55: Randers Freja   - Benno Werge, Bjarne Sørensen, Keld Pedersen, Henning Jacobsen
 • Damer: Ballerup / MK31   - Annie Ramberg, Helle Jansen

1998

 • Herre 35: Brønshøj          - Flemming Weinrich, Jan B. Hansen, Niels Linding
 • Herre 45: Brønshøj          - Helge Kocman, Bjarne Grimstrup, Lars Møller, Finn Michael
 • Herre 55: MK 31              - Pouel Gross Jørgensen, Flemming Larsen, Svend Rønnow
 • Damer: Ballerup              - Annie Ramberg, Britt Møller

1997

 • Herre 35: Virum Sorgenfri  - Karsten Flemin, Jannick Larsen, Kim Kartholm
 • Herre 45: Silkeborg           - John M. Poulsen, Carsten Nielsen, Palle H. Pedersen
 • Herre 55: Ikke afviklet
 • Damer: Ballerup                - Annie Ramberg, Britt Møller

1996

 • Herre 35: Virum Sorgenfri  - Karsten Flemin, Jannick Larsen, Henrik koch
 • Herre 45: CIF                   - Mogens Eriksen, Keld Lyngholm, Kaj Kjær Nielsen
 • Herre 55: Ikke afviklet
 • Damer: Sporvejene           - Liss Rasmussen, Marianne Bærtelsen

1995

 • Herre 35: Esbjerg BTK      - Claus Pedersen, Carsten Jakobsen, Ole Byrresen
 • Herre 45: Viby                - Lars Riget, Dennis Holm, Henning Jakobsen
 • Herre 55: Ikke afviklet
 • Damer: Ballerup              - Annie Ramberg, Britt Møller

1994

 • Herre 35: Virum Sorgenfri  - Freddy Hansen, Karsten Flemin, Jannick Larsen
 • Herre 45: Stautrup/Viby    - Lars Riget, Dennis Holm, Henning Jakobsen
 • Herre 55: Randers Freja    - Bjarne Sørensen, Henning Jacobsen
 • Damer: Ballerup               - Annie Ramberg, Britt Møller

1993

 • Herre 35: Esbjerg BTK       - Carsten Jacobsen, Palle Nielsen, Ole Byrresen
 • Herre 45: Slagelse BTK      - Poul Erik Andersen, Finn Nielsen, Gert Hansen
 • Herre 55: Frederiksværk    - Ole Krusager, Bjarne Halberg
 • Damer: Ballerup               - Annie Ramberg, Britt Møller

1992

 • Herre 35: Virum Sorgenfri  - Fl. Vollertzen, Peter Fredberg, Jeppe Olsen, Freddy Hansen
 • Herre 45: Slagelse BTK      - Poul Erik Andersen, Finn Nielsen, Gert Hansen
 • Herre 55: Randers Freja    - Bjarne Sørensen, Henning Jacobsen
 • Damer: Ballerup               - Annie Ramberg, Britt Møller

1991

 • Herre 35: Virum Sorgenfri  - Fl. vollertzen, Peter Fredberg, Jeppe Olsen, Freddy Hansen
 • Herre 45: Slagelse BTK      - Kaj Nielsen, hans Olav Nielsen, Gert Hansen, poul Erik Andersen
 • Herre 55: Systofte            - Eivind Nielsen, Finn Elting
 • Damer: Ballerup               - Bende Jensen, Britt Møller

1990

 • Herre 35: Virum Sorgenfri  - Niels Ramberg, Flemming Vollertzen, Peter Fredberg
 • Herre 45: Slagelse BTK      - Kaj Nielsen, Hans Olav Nielsen, Gert Hansen
 • Herre 55: Ikke afviklet
 • Damer: Ballerup               - Bende Jensen, Britt Møller

1989

 • Herre 35: MK 31               - Johhny Rasmussen, Jørgen Erichsen, Bjarne Henriksen
 • Herre 45: Slagelse BTK      - Kaj Nielsen, Hans Olav Nielsen, Gert Hansen
 • Herre 55: MK 31               - Bent Hansen, Poul Jansen
 • Damer: Esbjerg BTK          - Gudrun Kahns, Lis Corbett

1988

 • Herre 35: MK 31             - Johnny Rasmussen, Jørgen Erichsen, Bjarne Henriksen
 • Herre 45: MK 31             - Jørgen Rasmussen, Jan Petersen, Svend Poulsen, Erik Dvoracek
 • Herre 55: MK 31             - Bent Hansen, Poul Jansen
 • Damer: Esbjerg BTK        - Gudrun Kahns, Lis Corbett

1987

 • Herre 35: MK 31           - Johnny Rasmussen, Jørgen Erichsen, Bjarne Henriksen
 • Herre 45: Esbjerg BTK   - Mogens Nielsen, Hans H. Winther, Børge Larsen
 • Damer: Esbjerg BTK      - Gudrun Kahns, Lis Corbett

1986

 • Herre 35: Virum Sorgenfri  - Brian Petersen, Peter Fredberg, Bent Mogensen
 • Damer: MK 31                    - Else Sørensen, Bente Utoft

1985

 • Herre 35: Zero               - Ole Rsmussen, Frank Jensen, Per Slouborg
 • Damer: MK 31                - Else Sørensen, Bente Utoft

1984

 • Herre 35: Slagelse BTK         - Erling Nielsen, Finn Nielsen, Poul Erik Andersen

1983

 • Herre 35: Slagelse BTK          - Erling Nielsen, Finn Nielsen, Poul Erik Andersen, Kaj Nielsen

1982

 • Herre 35: OB              - Benny Jensen, Elmer Hansen, Flemming Plange

1981

 • Herre 35: Zero              - Poul Gram, Finn Michael, John Løwe

1980

 • Herre 35: MK 31                    - Jørgen Rasmussen, Erik Dvoracek, Svend Poulsen

1979

 • Herre 35: MK 31                    - Jørgen Rasmussen, Erik Dvoracek, Svend Poulsen

1978

 • Herre 35: MK 31                    - Jørgen Rasmussen, Erik Dvoracek, Svend Poulsen

1977

 • Herre 35: MK 31                    - Jørgen Rasmussen, Erik Dvoracek, Svend Poulsen

Kommentarer

Oscar Søndberg

Hej John, da er det rettet, beklager fejlen

John Sabalic

21.08.2017 04:21

16.08.2017 20:48

2016 Herre 50: Er helt sikker på, at det var Slagelse, der blev mestre med John Sabalic, Peter Sonne, Morten Tangaa-Andersen og Jan Haagensen

Seneste kommentarer

28.12 | 11:56

2 lefties ... glimrende ... hej Helge

19.09 | 10:45

Hvad med at informere omkring VM i Las Vegas, der er allerede mange tilmeldte danske spillere. Det er meget spredt fægtning, ingen koordinering af rejse. Der er oprettet en facegruppegruppe omhandlend

27.08 | 20:27

Disse arrangementer kender jeg på nuværende tidspunkt:
• Fredag den 8. september - søndag den 10. september er der CVO 2017, der foregår i Amagerhallen, jævnfør dette link:
http://www.amagerbtk.dk/cms

27.08 | 20:24

Disse arrangementer kender jeg på nuværende tidspunkt:
• Fredag den 8. september - søndag den 10. september er der CVO 2017, der foregår i Amagerhallen, jævnfør dette link:
http://www.amagerbtk.dk/cms

Del siden